Aansprakelijkheid
De website van Click visuele communicatie is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Click visuele communicatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Click visuele communicatie behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van Click visuele communicatie afwijken van de mondeling verstrekte informatie, prevaleert de laatstgenoemde.

Fotografie
Click visuele communicatie heeft haar uiterste best gedaan om met betrekking tot de fotografie op deze website alle afgebeelde personen te achterhalen om hun toestemming te verkrijgen. Mocht dit onverhoopt niet goed zijn gelukt, neemt u dan contact met mij op.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Click visuele communicatie worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer.
Alle op deze website getoonde afbeeldingen zijn eigendom van Click visuele communicatie en vallen onder het Auteursrecht.

Onjuistheden
Click visuele communicatie stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over de dienstverlening worden doorgegeven via het contactformulier. Daarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank!